Enspijk Energie Neutraal

Het project Duurzaam Enspijk

Duurzaam Enspijk – Energie Neutraal Enspijk is een project wat ontstaan is uit de behoefte om meer groene energie, dus duurzame energie te gaan gebruiken, zowel in huis als op het werk.

In het project in Enspijk zijn drie partijen enthousiast aan de gang gegaan: de Stichting Kien (die de installatiebedrijven vertegenwoordigt), de Universiteit Eindhoven (E-richting) en MooiWonenInEnspijk.

 

Mijn interesse in groene stroom voor particulieren is al zichtbaar aanwezig sinds eind 1999 toen ik mijn 5 panelen liet plaatsen, gekocht in het project Solaris waarin o.a. Greenpeace deelnam. Ik ben dus eigenlijk gestart met een zeker idealisme omdat de Stroomopwekking op die manier nog uit de startblokken moest komen en eigenlijk nog veel te duur was om met de energieleveranciers te concurreren.

 

Nu ligt dit door allerlei initiatieven van de consumenten die veel milieubewuster zijn geworden, de grootverbruikers en in het algemeen de industrie, de overheid en in het bijzonder de gemeente en provincie en de ontwikkelingen in de techniek(o.a. onderzoek op de universiteiten en onderzoek naar alternatieven voor fossiele brandstoffen) heel anders.

 

In het kort is mijn mening dat alle partijen die bij duurzame energie betrokken zijn zo ‘’ongeveer’’ wel op het zelfde niveau zitten qua kennis en motivatie. Het is niet meer experimenteel, de installateur komt het gewoon aanleggen en de systemen zijn veilig, onderhoudsvrij en gaan gewoon voor je aan het werk zonder dat je er verstand van hoeft te hebben. Het is een beetje als de elektrische auto’s: daar hoef je ook niet meer van te begrijpen hoe het werkt, het werkt gewoon.

 

En het allerbelangrijkste is: het levert geld op. Vanaf het moment dat de panelen aangesloten zijn op uw elektriciteitsnet in huis, vloeit er stroom = geld naar u terug. Wel goed laten uitrekenen wat uw persoonlijke financiële situatie is! Laat meerdere offertes komen of doe een beroep op bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis (VEH).

 

Op dit moment, en dat zal nog wel een tijd zo blijven is de renteopbrengst van een spaarrekening zo laag, dat de investering van iedere euro in groene stroom gewoon ‘’winst’’ is. En win-win voor iedere partij: uzelf, de natuur, de waarde van uw huis, enzovoorts. Ik zeg dus: doen!

 

De eerste bewonersavond in de Minzerie rond dit thema:

Allereerst dacht ik dat het moeilijk zou zijn om de zaal vol te krijgen. Nou, mis hoor, volle bak en alle stoelen waren bezet! De voorlichting was in goede handen van de Stichting Kien, die het hele project van a tot z goed heeft begeleid en de presentaties waren duidelijk en goed te begrijpen.

 

Waar de alternatieven die onderzocht zijn op neerkwamen is in het kort: ofwel een windturbine, op een plaats waar die het minste overlast geeft natuurlijk! Deze oplossing geeft het beste rendement. Ons dorp Enspijk zou daarmee een kleine energieproducent worden die ook nog in staat is om de meeropbrengst te leveren (via het openbaar net) aan andere klanten! En Enspijk kan zichzelf daarvan goed bedruipen.

 

Het tweede alternatief is het inzetten van zo veel mogelijk energieopwekking via zonnepanelen, zodat het dorpsgezicht zo min mogelijk wordt aangetast en degenen die kiezen om niet mee te doen ook alles bij het oude kunnen laten.

Ik heb daar natuurlijk alle respect voor, want uit het onderzoek bleek ook dat door woningisolatie nog heel veel te bereiken valt in Enspijk (oude woningen, huurwoningen enz.)

 

De toekomst in Enspijk op het gebied van duurzaamheid:

- met de beide beentjes op de grond blijven:

Veel mensen willen niet de beste oplossing, namelijk de windturbine. Men wil wel groene energie, maar er vooral geen last van hebben.

En het tweede alternatief: zonnepanelen voor stroom (en warmwater)opwekking is dus onder omstandigheden het best bereikbare.

 

Eigenlijk is elk alternatief nog steeds afhankelijk van goede isolatie van je woning of je (bedrijfs-)pand. Eerst isoleren en dan pas besparen op stroomkosten, gaskosten enzovoorts. Een EPA advies met grote korting is nog beperkt  aan te vragen!

Ondertussen kan je al besparen op je bestaande energiekosten door mee te doen met collectieve inkoop via o.a. de Consumentenbond of de Vereniging Eigen Huis.

 

- het onderzoek niet laten verzanden:

Ik ben een groot voorstander van het vasthouden van de opgewekte belangstelling door het opzetten van ons projectgroepje van gemotiveerde Enspijkers, die de lokale mogelijkheden verder uitwerken en daarover zowel gesprekspartners en vraagbaak zijn en de contacten met o.a. de inwoners/huiseigenaren/huurders, de stichting Kien/leveranciers van installaties, Gemeente , woningverhuurders en de Vereniging  Eigen Huis en Consumentenbond onderhouden.

 

Energie Neutraal Enspijk Ambassadeurs en Projectgroepleden:

Karl van der Zijde

Eddy Jongedijk

Johan van de Westeringh

Alie de Jager

Jan Maas (Meteren)

 

(wie mee wil helpen is van harte welkom! Meld je aan via het mailadres van MWIE, enspijk@enspijk.info)

 

Presentatie Duurzaam Enspijk

Beeldvormende raad

 

Energieplus schrijft over Enspijk

 

 

Bewoners moeten verduurzaming in eigen hand nemen

 

Bewoners moeten verduurzaming in eigen hand nemen 2012 Aeneas Bijna iedereen vindt duurzaamheid belangrijk, maar als het gaat om ons eigen huis, wordt het een ander verhaal. Gebrek aan kennis, tijd en geld temperen vaak het enthousiasme. Daarom moeten gemeenten en bewoners samen gebracht worden om samen te werken aan de verduurzaming van hun woonomgeving.

 

Lees hier het volledige artikel

 

 

Zie hier het vernieuwde magazine van de gemeente Geldermalsen.

Op pagina 17 een mooi stukje over Enspijk en het project Energie Neutraal.

 

Stichting KIEN

MWIE werkt in het project samen met de stichting KIEN. Zie hier een informatief filmpje van de stichting.

 

Verduurzaming van je eigen huis

Huis sneller verkocht mét zonnepanelen

 

Geen BTW op zonnepanelen voor particulieren

 

Particulieren die zonnepanelen willen aanschaffen, doen dat vanaf nu zonder BTW te betalen. Consumenten die na 1 april 2013 hun installatie hebben aangeschaft kunnen in aanmerking komen voor teruggave van BTW.
De Belastingdienst heeft onlangs, door middel van een vraag en antwoord document duidelijkheid gegeven omtrent de BTW- regels voor zonnepaneleneigenaren. De onduidelijkheid ontstond door de uitspraak van het Europese Hof in de zaak Fuchs op 20 juni 2013. Om te profiteren van BTW teruggaaf moeten zonnepaneleneigenaren zich melden als ondernemer voor de BTW bij de Belastingdienst.

Teruggave
Voor twaalf panelen inclusief installatie betekent dit dat zonnepanelen eigenaren netto 620 euro terugkrijgen. Zonnepaneleneigenaren waarbij de installatie vóór 1 april 2013 plaatsvond hoeven geen actie te ondernemen. De Belastingdienst maakt voor deze groep een uitzondering. Zij vallen per definitie onder de kleine ondernemersregeling en profiteren zodoende niet van de BTW- teruggaaf.


Goed nieuws
Volgens Koen Altena, manager Business Development van Zonneplan, is dit goed nieuws voor de branche: “Zonnepanelen zijn al een zeer rendabele investering, maar deze BTW regeling doet daar nog een schepje bovenop. Terugverdientijden van zes jaar en lager zijn nu gemakkelijk haalbaar.”
We hadden natuurlijk verwacht dat de Belastingdienst de uitspraak van het Europese Hof zou volgen, maar nu is het officieel. Al met al goed nieuws dus. Wel vraag ik me af hoelang deze regeling in stand blijft, het lijkt daarom verstandig om gebruik te maken van dit voordeel nu het kan.”
Om duidelijkheid te scheppen voor de consument heeft Zonneplan een online tool opgesteld om te checken of u in aanmerking komt voor BTW teruggaaf.

Collectief: Een windmolen?

Project A15 – De weg van Zon en Wind!

Rolf van Os, Jan Maas en Karl van der Zijde waren bij de start bijeenkomst van dit initiatief, waarin naast andere gemeenten en actiegroepen, de Gemeente Geldermalsen met name er uit sprong met belangstelling vanuit de politiek voor dit onderwerp en met de flinke aanwezigheid van Windenergie Projectgroepen. We hebben afgesproken om onderling zoveel mogelijk contact te houden om elkaars acties waar mogelijk te versterken.

 

Zie hier een filmpje over de bijeenkomst en het Project A15- De weg van Zon en Wind.

Zie hier de kaart met locaties aan de A15 waar de beoogde windmolenparken zouden kunnen komen!

Zie hier de foto's van de diverse bijeenkomsten.

   

- Raad stelt Visie Windturbines vast

- Geldermalsen positief over winmolens

- Windenergie op de agenda Neerijnen

- Minder steun voor winenergie Neerijnen

 

Wommels/Iens (dorpen in Friesland), windmolens zorgen voor veel winst!

Zie hier de film!

 

Voor de agenda

 

 

 

Reserveert u ook alvast vrijdag 15 november 2013, 9:00 - 17:30 uur in uw agenda voor het landelijke Evenement HIER Opgewekt 2013 . Zie: http://www.hieropgewekt.nl/agenda/evenement-hier-opgewekt-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS & ACTIVITEITEN
03-01-2019
NIEUWE AED
Er is een nieuwe AED in Enspijk
lees verder..
14-12-2018
ENSPIJKS KWARTAALTJE
Het Enspijks Kwartaaltje 3 van 2018 is weer uit.....
lees verder..
03-07-2017
ENSPIJK PLAATS 5 BIJ ELFDORPENSPEL
Een fantastische sfeer
lees verder..
14-05-2017
NIEUW BORD ENSPIJK
Dover Verkeer uit Geldermalsen schenkt Enspijk nieuw bord.
lees verder..
03-05-2015
DE ENSPIJKSE VLAG
is er weer!!
lees verder..
20-02-2015
Maandelijkse Bijeenkomst voor Bewoners SAMEN DOEN
In het kader van het project Lekker Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW), onderdeel van het "Dorpsplan Enspijk" is er een nieuw initiatief in Enspijk.
lees verder..
13-12-2014
KOM ZINGEN AAN DE LINGE
WE ZOEKEN ZANGTALENT
lees verder..
21-06-2014
GROETEN UIT ENSPIJK ANSICHTSKAART
De dorpsmarkt had de primeur, we hebben nu een eigen Enspijkse ansichtskaart "groeten uit Enspijk"
lees verder..
22-04-2014
NIEUWS VIA EMAIL ONTVANGEN
Wilt u ons volgen en nieuws blijven ontvangen
lees verder..
20-09-2011
STICKER VAN ENSPIJK TE KOOP VOOR SLECHTS 1€
Jan Scholte heeft mooie stickers voor Enspijk laten drukken.......
lees verder..