PLANNEN EN BESLUITEN

27 januari 2010 interne memo aan de gemeenteraad betreffende Enspijk:

memo

 

Bestemmingsplan Enspijk

Momenteel wordt voor de kern Enspijk een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Om in het plan een voldoende hoge stedenbouwkundige en landschappelijke basiskwaliteit te bereiken en de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht op een juiste wijze te vertalen, zijn uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de Ruimtelijke Visie Enspijk. We trachten de meest recente documenten te plaatsen maar zijn mede afhankelijk van de gemeente Geldermalsen.

 

Ontwerpbestemmingplan:

Het ontwerpbestemmingsplan Enspijk 2009 lag tot 7 januari 2009 ter inzage bij het Klantencontctcentrum.

Tot 7 januari 2010 kon iedereen een schriftelijke reactie sturen naar het college van B&W. Indien u een mondelinge reactie had willen geven, kon daarvoor tot uiterlijk 31 december 2009 een afspraak worden gemaakt met mevr. I. Broekmans, tel. (0345) 586 611.

 

ToekomstBeeldPlan Enspijk

De gemeente Geldermalsen heeft als doel gesteld om te komen tot een “verfraaiing van de verblijfsruimten” van elk dorp. Behoud en versterking van het oorspronkelijke karakter van de dorpen, staan daarbij voorop.

Enspijk iseen van de eerste 3 dorpen waar een onderzoek voor is verricht. Een visie is door een extern bureau daar voor uitgevoerd. Dit is een visie en betekent niet automatisch dat het ook uitgevoerd gaat worden.

 

Brengt u dit op ideeën of suggesties dan kunnen we proberen een aantal genoemde aspecten met de gemeente te bespreken.

Laat het ons weten via enspijk@enspijk.info

Klik op deze link voor het gemeentedocument m.b.t. ToekomstBeeldPlan Enspijk

 

Woonvisie

Om een meer kwalitatieve invulling te geven aan het woonbeleid en om de bestaande voorraad in kaart te brengen, is de nota “Wonen in Geldermalsen, doelstellingen van de gemeente Geldermalsen voor het woonbeleid tot 2010 “ opgesteld. Deze nota geeft aan welke stappen de gemeente Geldermalsen wil maken in haar woonbeleid. Het gaat in eerste instantie om de periode tot en met 2009 maar in het woningbouwprogramma wordt een doorkijk gemaakt naar de periode 2010-2014. Dit zijn ook de perioden die de provincie Gelderland in haar woonbeleid aanhoudt.

Klik hier als U de documenten Woonvisie van de gemeente wilt openen.

 

Mobiliteitsplan (Verkeersplan)

Het Mobiliteitsplan Geldermalsen (verkeersplan) bevat het mobiliteitsbeleid van de gemeente Geldermalsen voor de periode 2008 tot 2020.

Het Mobiliteitsplan vormt het fundament voor alle te realiseren maatregelen op het gebied van mobiliteit. Het Mobiliteitsplan doet richtinggevende uitspraken en stelt wensbeelden voor onder andere de wegenstructuur vast. Deze wensbeelden zijn richtinggevende ideeën voor de toekomst en hebben

niet de status van harde infrastructurele plannen.

 

Voor Enspijk staan de 2 volgende acties in de planning:

 

1: 30 km zone Enspijk - Deil: In het kader van de realisatie van het programma

Duurzaam Veilig wordt dit gebied in 2009 ingericht als 30 km/h zone.

2: Herinrichting kruising Molenkampstraat - Lepelstraat Enspijk:

In het kader van de realisatie van het programma Duurzaam Veilig

wordt dit kruispunt waaraschijnlijk in 2012 heringericht.

Klik op deze link voor het gemeentedocument m.b.t. Mobiliteitsplan

 

Baggerplan

In opdracht van de gemeente Geldermalsen een baggerplan opgesteld. Het baggerplan heeft betrekking op de watergangen in beheer bij de gemeente in zowel bebouwd als landelijk gebied in de gemeente Geldermalsen. Met het baggerplan worden de financiële consequenties van het onderhoud van de waterbodems inzichtelijk gemaakt en wordt een beeld verkregen van de (mogelijk financiële) knelpunten in de uitvoering. Hiermee is de gemeente voorbereid op het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden naar de toekomst toe. Klik hier voor baggerplannen van de gemeente Geldermalsen.

 

BeleidsDocument Lingelandjes

Wilt u algemene informatie over het beleid van de gemeente klik dan hier Lingelandjes

NIEUWS & ACTIVITEITEN
21-06-2021
ENSPIJKS KWARTAALTJE JUNI

lees verder..
22-05-2021
ZONNEBLOEM WEDSTRIJD

lees verder..
21-05-2021
Update biomassa centrale

lees verder..
05-05-2021
MEDEDELINGENBORD "Activiteiten Enspijk"

lees verder..
18-03-2021
ENSPIJKS KWARTAALTJE MAART 2021

lees verder..
31-12-2020
ENSPIJKS KWARTAALTJE DECEMBER 2020

lees verder..
10-09-2020
ENSPIJKS KWARTAALTJE SEPTEMBER 2020
Hierbij weer onze nieuwsbrief
lees verder..
26-06-2020
ENSPIJK KWARTAALTJE JUNI 2020
Hierbij weer onze nieuwsbrief
lees verder..
29-02-2020
BLOEMRIJK ENSPIJK
Bloemrijk Enspijk – Bloembollenlocaties
lees verder..
29-02-2020
ENSPIJK KWARTAALTJE MAART 2020
Hierbij weer de Nieuwsbrief
lees verder..
01-12-2019
ENSPIJK KWARTAALTJE DECEMBER 2019
Hierbij weer een nieuw Enspijks Kwartaaltje
lees verder..
08-11-2019
BLOEMRIJK ENSPIJK
We hebben met Mooi Wonen In Enspijk en Chapeau Kinderwerk leefbaarheidsbudget bij de gemeente aangevraagd voor het project ‘Bloemrijk Enspijk’, oftewe
lees verder..
30-09-2019
ENSPIJK KWARTAALTJE SEPTEMBER
Hierbij onze laatste nieuwsbrief
lees verder..
19-07-2019
STICKER VAN ENSPIJK TE KOOP VOOR SLECHTS 1€
Jan Scholte heeft mooie stickers voor Enspijk laten drukken.......
lees verder..
21-06-2019
GROETEN UIT ENSPIJK ANSICHTSKAART
De dorpsmarkt had de primeur, we hebben nu een eigen Enspijkse ansichtskaart "groeten uit Enspijk"
lees verder..
19-06-2019
ENSPIJK KWARTAALTJE JUNI
Veel leesplezier
lees verder..
24-05-2019
DE ENSPIJKSE VLAG
is er weer!!
lees verder..
19-04-2019
NIEUWS VIA EMAIL ONTVANGEN
Wilt u ons volgen en nieuws blijven ontvangen
lees verder..
08-02-2019
Maandelijkse Bijeenkomst voor Bewoners SAMEN DOEN
In het kader van het project Lekker Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW), onderdeel van het "Dorpsplan Enspijk" is er een nieuw initiatief in Enspijk.
lees verder..
03-01-2019
NIEUWE AED
Er is een nieuwe AED in Enspijk
lees verder..
21-12-2018
KOM ZINGEN AAN DE LINGE
WE ZOEKEN ZANGTALENT
lees verder..
14-12-2018
ENSPIJKS KWARTAALTJE December 2018
Het Enspijks Kwartaaltje 3 van 2018 is weer uit.....
lees verder..