DUURZAME WARMTE ENSPIJK


Sinds afgelopen 14 oktober 2021 is er, in opdracht van de kerngroep “Warmte uit de Linge voor Enspijk”, toegewerkt naar aantal haalbare opties om in Enspijk van het gas af te gaan. 

In de kerngroep zitten een 9-tal inwoners van Enspijk, het Waterschap Rivierenland, Kleurrijk Wonen, de Regio Rivierenland en de gemeente West Betuwe.


Achtergrond informatie: 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het voorgaande onderzoek naar duurzame warmte voor Enspijk heeft Gemeente West Betuwe Maurice Ramaker, duurzaamheid adviseur bij RINVER, verzocht om, in samenwerking met de werkgroep Duurzame Warmte Enspijk (DWE), een Plan van Aanpak (PvA) te gaan ontwikkelen om te komen tot een duurzame warmtevoorziening voor Enspijk.

Dit PvA zal de werkgroep handvatten en richting geven bij: 
1) 
het organiseren van de voorbereidende maatregelen (verder isoleren en koken zonder gas) om duurzaam verwarmen mogelijk te maken; 
2) het nader onderzoeken van de haalbaarheid om dit via een warmtenet en (deels) met warmte uit de Linge te doen; 
3) het voorbereiden van de ontwikkeling en het ontwerp van de uiteindelijke oplossing voor duurzame warmte; 
4) het nadenken over de realisatie en het beheer van deze oplossing.

In een vijftal werksessies met de DWE werkgroep, die door Maurice werden voorbereid en begeleid, zijn alle facetten van een duurzaam verwarmd Enspijk aan bod gekomen. Dit zijn de techniek, financiën, risico's, juridische zaken, draagvlak en de organisatie van het geheel. In het PvA komen de vragen te staan die voor al facetten beantwoord moeten worden en tevens zal worden beschreven wat er gedaan moet worden om deze vragen te kunnen beantwoorden. Zodoende kunnen we inschatten over welk tijdbestek we het hebben en welke (financiële) middelen er nodig zullen zijn.

Maurice zal tot ongeveer medio augustus betrokken zijn.

 


Op deze pagina delen wij regelmatig updates over de ontwikkelingen. Voor ouder nieuws zie verder naar onder.


........................................................................................


23 mei 2022 bezoek aan Themo Bello


Op 23 mei hebben de deelnemers van de bewoners groep Duurzame Warmte Enspijk Thermo Bello in Culemborg bezocht om meer inzicht te krijgen in hoe de technologie van warmte opwekking uit oppervlakte water werkt en eventueel toepasbaar zou zijn in Enspijk (warmte uit de linge)


Thermo Bello heeft de volgende 3 doelen: 

- Warmte levering in de wijk EVA-Lanxsmeer zonder onderbreking door het duurzaam beheren en optimaliseren  van installatie voor de productie van warmte en een warmtenet tegen kosten die lager of gelijk zijn aan een concurrerende wijze van warmteopwekking;

- Het ontwikkelen, beheren en optimaliseren van toepassingen van duurzame energie  en energiebesparing in Culemborg;

- Het vergaren en verspreiden van kennis over lokale energiewinning en energiebesparing.


Circa 210 woningen, een aantal kantoren en een deel van een middelbare school worden met dit systeem verwarmd. Thermo Bello is 22 jaar geleden gestart.Wordt vervolgd.......................................................................................


Woensdag 16 maart 2022 heeft er weer een informatie avond in La Place plaatsgevonden, waarin een twintigtal dorpsgenoten zijn meegenomen in de resultaten van het onderzoek “Warmte uit de Linge voor Enspijk”.

 

De informatieavond begon met een terugblik op waarom we dit nu eigenlijk in Enspijk willen. Martijn Karrenbeld heeft iedereen meegenomen naar het begin van de duurzame plannen van Enspijk die door Mooi Wonen in Enspijk in 2011 zijn gemaakt. 

 

Vervolgens zijn door Maurice Ramaker, verduurzamingsadviseur bij RINVER, de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek waarvoor op 14 oktober het startsein is gegeven.

 

Ter afsluiting heeft Frans Piqeaud een kleine samenvatting gegeven van een reeds bestaand en inspirerend initiatief uit Terheijden, het Traais Energiecollectief. Naast de successen zijn ook wat hobbels gedeeld waar men hier tegenaan is gelopen en waar dus van geleerd kan worden. Terheijden is een vergelijkbaar warmte project als waar we in Enspijk mee bezig zijn; van het aardgas af, opgezet door en voor inwoners met ondersteuning van de andere betrokken partijen, waarbij centraal staat dat ‘Enspijk van het gas af’ financieel haalbaar moet zijn voor alle betrokkenen en geen schade mag veroorzaken aan het ecosysteem van de Linge.


Links naar rapport en presentatie die gegeven is op 16 maart 2022

Aanspreekpunten Duurzame Warmte Enspijk - deelnemers aan de kerngroep : 
  • Peter Janson
  • Patrick Tukker
  • Nina van Toulon
  • Maarten Ouwehand
  • Leo van Velzen
  • Hijmen van Doornspeek
  • Frans Pigeaud
  • Anniek  Russel-Veefkind
  • Angelique Tukker
  • Adrie van Duijne


Bijeenkomst 16 Maart 2022 
NIEUWS & ACTIVITEITEN
01-06-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE JUNI 2022

lees verder..
23-05-2022
Duurzame Warmte Enspijk (DWE) update

lees verder..
10-05-2022
Duurzame Warmte Enspijk (DWE)

lees verder..
01-03-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE MAART 2022

lees verder..
11-02-2022
Onderhoud ooievaarsnest Enspijk
Het ooievaarsnest op de schoorsteen was hard aan een schoonmaakbeurt toe.
lees verder..
01-12-2021
ENSPIJKS KWARTAALTJE DECEMBER 2021

lees verder..
26-11-2021
AFVAL REGELING LUIERS EN INCONTINENTIEMATERIALEN
Vanaf 1 januari 2022 worden luiers en incontinentie materialen apart ingezameld
lees verder..
09-11-2021
ENSPIJKS KWARTAALTJE SEPTEMBER
Het kwartaaltje van September
lees verder..
21-06-2021
ENSPIJKS KWARTAALTJE JUNI

lees verder..
22-05-2021
ZONNEBLOEM WEDSTRIJD

lees verder..
21-05-2021
Update biomassa centrale

lees verder..
05-05-2021
MEDEDELINGENBORD "Activiteiten Enspijk"

lees verder..
18-03-2021
ENSPIJKS KWARTAALTJE MAART 2021

lees verder..
31-12-2020
ENSPIJKS KWARTAALTJE DECEMBER 2020

lees verder..
10-09-2020
ENSPIJKS KWARTAALTJE SEPTEMBER 2020
Hierbij weer onze nieuwsbrief
lees verder..
26-06-2020
ENSPIJK KWARTAALTJE JUNI 2020
Hierbij weer onze nieuwsbrief
lees verder..
29-02-2020
BLOEMRIJK ENSPIJK
Bloemrijk Enspijk – Bloembollenlocaties
lees verder..
29-02-2020
ENSPIJK KWARTAALTJE MAART 2020
Hierbij weer de Nieuwsbrief
lees verder..
01-12-2019
ENSPIJK KWARTAALTJE DECEMBER 2019
Hierbij weer een nieuw Enspijks Kwartaaltje
lees verder..
08-11-2019
BLOEMRIJK ENSPIJK
We hebben met Mooi Wonen In Enspijk en Chapeau Kinderwerk leefbaarheidsbudget bij de gemeente aangevraagd voor het project ‘Bloemrijk Enspijk’, oftewe
lees verder..
30-09-2019
ENSPIJK KWARTAALTJE SEPTEMBER
Hierbij onze laatste nieuwsbrief
lees verder..
19-07-2019
STICKER VAN ENSPIJK TE KOOP VOOR SLECHTS 1€
Jan Scholte heeft mooie stickers voor Enspijk laten drukken.......
lees verder..
21-06-2019
GROETEN UIT ENSPIJK ANSICHTSKAART
De dorpsmarkt had de primeur, we hebben nu een eigen Enspijkse ansichtskaart "groeten uit Enspijk"
lees verder..
19-06-2019
ENSPIJK KWARTAALTJE JUNI
Veel leesplezier
lees verder..
24-05-2019
DE ENSPIJKSE VLAG
is er weer!!
lees verder..
19-04-2019
NIEUWS VIA EMAIL ONTVANGEN
Wilt u ons volgen en nieuws blijven ontvangen
lees verder..
08-02-2019
Maandelijkse Bijeenkomst voor Bewoners SAMEN DOEN
In het kader van het project Lekker Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW), onderdeel van het "Dorpsplan Enspijk" is er een nieuw initiatief in Enspijk.
lees verder..
03-01-2019
NIEUWE AED
Er is een nieuwe AED in Enspijk
lees verder..
21-12-2018
KOM ZINGEN AAN DE LINGE
WE ZOEKEN ZANGTALENT
lees verder..
14-12-2018
ENSPIJKS KWARTAALTJE December 2018
Het Enspijks Kwartaaltje 3 van 2018 is weer uit.....
lees verder..