VERBETEREN OPENBARE RUIMTE

Update Juli 2914

 

Doelstelling

De doelstelling van deze werkstroom is het continu verbeteren van onze openbare ruimte, zodat Enspijk een aantrekkelijk dorp blijft voor bewoners en toeristen.

 

Aanpak

We kiezen voor de volgende aanpak:

·         Analyseren bewonersenquête en input dorpsschouw. Wat hebben we bereikt, wat nog niet?

·         Verder inventariseren we de wensen in het buitengebied van Enspijk (Enspijkse Veld)

·         Projecten voor verbetering van openbare ruimte in samenhang bekijken met Duurzaam Enspijk en Langer Zelfstandig Thuis Wonen.

·         Elk jaar meedoen met NL doet en Burendag.

·         Een dorpsschouw per jaar met de verantwoordelijke wethouder en een aantal ambtenaren, voorafgegaan door een inventarisatie van de behoeften van bewoners.

·         Totaal 4 (inclusief 1 dorpsschouw) voortgangsbijeenkomsten met de gemeente per jaar.

·         Draagvlak creëren door afstemming met Enspijkers (kern en veld).

 

Enquête als startpunt

In verschillende enquêtes zijn de volgende knelpunten geïnventariseerd:

·         Verkeersonveilige locaties

·         Verkeersbordensituatie, overdaad/beschadigingen/onduidelijkheden

·         Tegengaan Zwerfvuil

·         Gewenste aanvulling van bomen

·         De begraafplaats: beschikbaar aantal graven

·         Verbeteren Openbaar groen

·         Verlichting

 

Verkeersgedrag

Met name het verkeersgedrag is een belangrijk aandachtspunt; 8 van de 17 respondenten geven aan dat dit om verbetering vraagt. Enspijk is een dorp waar je 30 km per uur mag rijden. Door de gemeente is op verzoek van een actiecomité gewerkt aan verkeersveiligheid. Zo zijn alle borden en gevaarlijke situaties in kaart gebracht en is een verzoek gedaan aan de gemeente om 30km zones in te richten. Daarvoor zijn infrastructurele aanpassingen nodig. Dit punt heeft al vele jaren de aandacht van MooiWonenInEnspijk. Uit contacten met de bewoners van de Haarstraat is recent weer gebleken dat zij veel hinder ondervinden van vrachtwagens uit Deil, die via Enspijk hun weg naar de grote weg weer vinden. Ook hierop ondernemen we actie.

 

 Wat is er al bereikt?

 

Afgelopen jaar hebben we voor de leefbaarheid in Enspijk resultaten geboekt. Ook de parkeerproblemen aan de Lingestraat zijn deels verdwenen. Uit het verdiepingsonderzoek vorig jaar bleek dat een slechte score op omgang tussen de bewoners een persoonlijke zaak is. In Enspijk wordt voldoende georganiseerd voor de bewoners om contacten te leggen. Toch geven 5 van de 17 huurders die reageerden een 6 voor de woonomgeving. Reden om de kansen te onderzoeken, zodat we dit cijfer kunnen optrekken tot een 7 of hoger (bron: KleurrijkWonen).

 

Quick Wins

 

De volgende projecten willen we in 2014/2015 oppakken:

·         Herinrichten van de gehele groene omgeving van de Minzerie inclusief herstellen voetbalveldje

·         Snelsteeg opschonen

·         Terein rondom kerk opschonen, herstellen en proberen water in de sloot te krijgen door middel van reparaties duikers (IN ONDERZOEK)

·         Aanvullende vuilnisbakken plaatsen

·         Bermen/grind aanvullen

·         Verkeersborden verminderen/aanpassen (UITGEVOERD)

·         Snelheid Molenkampstraat verminderen middels reconstructie

·         Tunnel provinciale weg (graffiti gebiedseigen maken)

·         Verlichting Kampsedijk tot aan brug

 

Langetermijn

 

      Analyseren bestaande bewonersenquêtes en opstellen van een nieuwe enquete

      Wat hebben we bereikt, wat nog niet?

      Nieuwe projecten voorstellen voor verbetering van openbare ruimte

      In samenhang bekijken met Duurzaam Enspijk  en Langer Zelfstandig Thuis Wonen

      Elk jaar meedoen met NL doet en Burendag

 

NIEUWS & ACTIVITEITEN
21-06-2021
ENSPIJKS KWARTAALTJE JUNI

lees verder..
22-05-2021
ZONNEBLOEM WEDSTRIJD

lees verder..
21-05-2021
Update biomassa centrale

lees verder..
05-05-2021
MEDEDELINGENBORD "Activiteiten Enspijk"

lees verder..
18-03-2021
ENSPIJKS KWARTAALTJE MAART 2021

lees verder..
31-12-2020
ENSPIJKS KWARTAALTJE DECEMBER 2020

lees verder..
10-09-2020
ENSPIJKS KWARTAALTJE SEPTEMBER 2020
Hierbij weer onze nieuwsbrief
lees verder..
26-06-2020
ENSPIJK KWARTAALTJE JUNI 2020
Hierbij weer onze nieuwsbrief
lees verder..
29-02-2020
BLOEMRIJK ENSPIJK
Bloemrijk Enspijk – Bloembollenlocaties
lees verder..
29-02-2020
ENSPIJK KWARTAALTJE MAART 2020
Hierbij weer de Nieuwsbrief
lees verder..
01-12-2019
ENSPIJK KWARTAALTJE DECEMBER 2019
Hierbij weer een nieuw Enspijks Kwartaaltje
lees verder..
08-11-2019
BLOEMRIJK ENSPIJK
We hebben met Mooi Wonen In Enspijk en Chapeau Kinderwerk leefbaarheidsbudget bij de gemeente aangevraagd voor het project ‘Bloemrijk Enspijk’, oftewe
lees verder..
30-09-2019
ENSPIJK KWARTAALTJE SEPTEMBER
Hierbij onze laatste nieuwsbrief
lees verder..
19-07-2019
STICKER VAN ENSPIJK TE KOOP VOOR SLECHTS 1€
Jan Scholte heeft mooie stickers voor Enspijk laten drukken.......
lees verder..
21-06-2019
GROETEN UIT ENSPIJK ANSICHTSKAART
De dorpsmarkt had de primeur, we hebben nu een eigen Enspijkse ansichtskaart "groeten uit Enspijk"
lees verder..
19-06-2019
ENSPIJK KWARTAALTJE JUNI
Veel leesplezier
lees verder..
24-05-2019
DE ENSPIJKSE VLAG
is er weer!!
lees verder..
19-04-2019
NIEUWS VIA EMAIL ONTVANGEN
Wilt u ons volgen en nieuws blijven ontvangen
lees verder..
08-02-2019
Maandelijkse Bijeenkomst voor Bewoners SAMEN DOEN
In het kader van het project Lekker Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW), onderdeel van het "Dorpsplan Enspijk" is er een nieuw initiatief in Enspijk.
lees verder..
03-01-2019
NIEUWE AED
Er is een nieuwe AED in Enspijk
lees verder..
21-12-2018
KOM ZINGEN AAN DE LINGE
WE ZOEKEN ZANGTALENT
lees verder..
14-12-2018
ENSPIJKS KWARTAALTJE December 2018
Het Enspijks Kwartaaltje 3 van 2018 is weer uit.....
lees verder..