DORPSPLAN ENSPIJK


Burgerparticipatie is een begrip dat te pas en te onpas gebruikt wordt. De termen burgerparticipatie en interactief beleid worden in de praktijk vaak als synoniem gebruikt. Het opstellen van dorpsplannen is daarbij

een vergevorderde vorm van burgerparticipatie. Een dorpsplan is een toekomstvisie voor een dorp en haar buitengebied. Een dorpsplan bevat een brede kijk op alles wat in het dorp leeft. Een dorpsplan is door en voor

de bewoners en de thema’s en prioriteiten worden dus ook door de bewoners aangegeven.


Ons Dorpsplan vindt u hier 


 

Waarom dorpsplannen?

Burgerparticipatie komt niet alleen de inwoners van Enspijk ten goede. Het betrekken van de inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en instellingen in de gemeente Geldermalsen bij beleid en projecten kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van deze visies en projecten (indien participatie op de juiste wijze is toegepast):

 

1. Het vergroten van maatschappelijke acceptatie (draagvlak voor beleid en projecten) Doordat burgers vroegtijdig meepraten over het beleid en de projecten wordt de acceptatie van het beleid vergroot. Tevens wordt de kans vergroot dat de inwoners van de gemeente na vaststelling of uitvoering

van het beleid of de projecten tevreden zijn.

 

2. Het verbeteren van de kwaliteit van het beleid en de projecten. De inwoners van Enspijk zijn vaak het beste op de hoogte wat er in hun eigen leefomgeving speelt. Door hun ervaringen te gebruiken kan het beleid en de uit te voeren projecten door de gemeente geoptimaliseerd worden.

 

3. Het vergroten van het probleemoplossende vermogen. Door inwoners actief te betrekken bij problemen en vraagstukken en hun bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid bij het vraagstuk, worden zij uitgenodigd mee te denken over de oplossingen en kunnen zij zorgen voor het verminderen van het probleem.

U bevindt zich op de website van en voor bewoners van Enspijk en andere geïnteresseerden die iets willen weten over Mooi Wonen In Enspijk.

Deze website biedt een platform voor dorpsgenoten, een plaats waar ideeën voor het algemeen belang van Enspijk vorm kunnen krijgen en waar verslag wordt gedaan van de plannen en besluiten van gemeente Geldermalsen voor zover zij betrekking hebben op ons dorp.NIEUWS & ACTIVITEITEN
13-03-2024
DORPSBORREL - ELKE 1E VRIJDAG VAN DE MAAND

lees verder..
12-03-2024
ENSPIJKS KWARTAALTJE APRIL 2024

lees verder..
18-12-2023
Samenwerking voor een mooi en duurzaam dorp

lees verder..
27-09-2023
Nieuwsbrief September 2023
Hierbij onze laatste nieuwsbrief inclusief de uitslag van de enquete over de carpoolplaats.
lees verder..
06-06-2023
ENSPIJKS KWARTAALTJE JUNI 2023

lees verder..
15-03-2023
ENSPIJKS KWARTAALTJE MAART 2023

lees verder..
25-12-2022
Duurzame Warmte Enspijk 9 januari 2023 inwoners avond La Place
Inloop vanaf 19.00
lees verder..
15-12-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE DECEMBER 2022

lees verder..
15-09-2022
LEZING ‘ENSPIJK, HEERLIJKHEID, KASTEEL EN DORP’

lees verder..
07-09-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE SEPTEMBER 2022

lees verder..
03-09-2022
PRIJSUITREIKING ZONNEBLOEMENWEDSTRIJD 2022

lees verder..
01-06-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE JUNI 2022

lees verder..
23-05-2022
Duurzame Warmte Enspijk (DWE) update

lees verder..
01-03-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE MAART 2022

lees verder..