KERNAGENDA 2022

Vorig jaar is met een groep betrokken bewoners van Enspijk een kernagenda voor ons dorp opgesteld. Daarin staan thema’s, activiteiten en aandachtspunten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren. Deze kernagenda heeft u destijds in de brievenbus gehad en is ook op onze site enspijk.info beschikbaar. Sinds het opstellen van de kernagenda zijn al in het eerste jaar een aantal plannen gerealiseerd. We lichten in onderstaand overzicht graag toe wat er op het gebied van openbare ruimte en groen al is gebeurd: 


Plaatsen extra vuilnisbakken tegen zwerfafval 

Gerealiseerd met 5 blauwe brigadebakken. Deze zijn in onderhoud bij de zwerfvuilbrigade Enspijk. 


Zwerfafval binnen het dorp/onderzoeken hoe we zwerfafval verder tegen kunnen gaan. 

Pilot loopt: de afvalbakken worden geleegd en bijgehouden door een vrijwilliger namens de zwerfvuilbrigade. Medio oktober 2022 wordt dit geëvalueerd. Vooralsnog wordt dit vanuit beide kanten als positieve samenwerking ervaren. Zwerfafval is een stuk minder door deze aanpak. 


Enspijk het bloemrijkste dorp van West Betuwe maken 

Diverse projecten lopen, elk jaar zijn er één of meerdere bloemrijke stukjes bij gekomen in samenwerking tussen gemeente en Bloemrijk Enspijk vrijwilligers. 


12 lantaarnpalen oude dorpskern rondom de Lepelstraat en de Dorpsstraat 

Deze lantaarnpalen zijn geplaatst, waardoor de dorpskern van Enspijk zijn authentieke uitstraling terug heeft. 


Er staat nog meer op stapel voor de komende tijd. 

Zo zijn er plannen voor het snoeien en op orde houden van het groen in de Snelsteeg, de tunnel onder de provinciale weg veiliger en schoner maken (en voorzien van gebiedseigen graffiti?), veilige verlichting aanbrengen op de Kampsedijk tot aan de brug bij Beesd, het tegengaan van het kapot rijden van bermen en het aanpassen en verminderen van verkeersborden. Ook wordt er nagedacht over de mogelijkheden tot vervanging van de bomen langs de Korte Veersteeg, die al enige tijd een zorg vormen onder de bewoners vanwege vallende takken. 


Wilt u over een of meerde van deze onderwerpen meedenken? Graag! Meld u dit dan via enspijk@enspijk.info

NIEUWS & ACTIVITEITEN
13-03-2024
DORPSBORREL - ELKE 1E VRIJDAG VAN DE MAAND

lees verder..
12-03-2024
ENSPIJKS KWARTAALTJE APRIL 2024

lees verder..
18-12-2023
Samenwerking voor een mooi en duurzaam dorp

lees verder..
27-09-2023
Nieuwsbrief September 2023
Hierbij onze laatste nieuwsbrief inclusief de uitslag van de enquete over de carpoolplaats.
lees verder..
06-06-2023
ENSPIJKS KWARTAALTJE JUNI 2023

lees verder..
15-03-2023
ENSPIJKS KWARTAALTJE MAART 2023

lees verder..
25-12-2022
Duurzame Warmte Enspijk 9 januari 2023 inwoners avond La Place
Inloop vanaf 19.00
lees verder..
15-12-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE DECEMBER 2022

lees verder..
15-09-2022
LEZING ‘ENSPIJK, HEERLIJKHEID, KASTEEL EN DORP’

lees verder..
07-09-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE SEPTEMBER 2022

lees verder..
03-09-2022
PRIJSUITREIKING ZONNEBLOEMENWEDSTRIJD 2022

lees verder..
01-06-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE JUNI 2022

lees verder..
23-05-2022
Duurzame Warmte Enspijk (DWE) update

lees verder..
01-03-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE MAART 2022

lees verder..