VERBETEREN OPENBARE RUIMTE


We besteden veel aandacht aan onze openbare ruimte, zodat Enspijk een aantrekkelijk dorp blijft voor bewoners en toeristen.
Sinds de oprichting van MWIE hebben we resultaten geboekt voor de leefbaarheid in Enspijk
WhatsApp groepen worden gebruikt voor de communicatie over dringende zaken of problemen die aanpak vergen.

In het verleden hebben wij enquêtes georganiseerd over de volgende onderwerpen 
 • Verkeersonveilige locaties 
 • Inventarisatie van verkeersborden
 • Tegengaan Zwerfafval
 • Gewenste aanvulling van bomen
 • De begraafplaats: beschikbaar aantal graven
 • Verbeteren groen in de openbare ruimte
 • Verlichting
Wat is gerealiseerd ? 

 • Bewoners van de Haarstraat gaven aan dat zij veel hinder ondervinden van vrachtwagens uit Deil, die via Enspijk hun weg naar de grote weg weer vinden. Hierop hebben wij actie ondernomen. Er is een bord geplaatst in de Krugerstraat in Deil met aanwijzing voor chauffeurs om die route te kiezen.

 • Zo zijn alle borden en gevaarlijke situaties in kaart gebracht en is een verzoek gedaan aan de gemeente om 30km zones in te richten. Ook heeft de gemeente op ons verzoek de verkeersborden in Enspijk aangepakt, minder borden of aanpassingen waar nodig. 

 • Herinrichten van de gehele groene omgeving bij Chapeau (voormalig de Minzerie) inclusief herstellen voetbalveldje. De Jeux-de-Boules baan werd aangelegd. 

 • In 2022 werd het ooievaarsnest op de schoorsteen van Chapeau hersteld. Reden was het mislukte voedsel van 2021. In 2022 werden weer twee jongen grootgebracht.
 
 • Bloemrijk Enspijk heeft een bollenveldjes aangelegd  en bloembakken geplaatst op verschillende plaatsen in het dorp. Deze plekken worden onderhouden door vrijwilligers van Bloemrijk Enspijk. Hiermee dragen we bij aan instandhouding en verbetering van de biodiversiteit.

 • Met regelmaat wordt de Snelsteeg opgeschoond. Er werden twee banken geplaatst. 

 • Het plantsoen bij de pomp werd aangepakt. Daar werd een bank geplaatst en het wapen van Enspijk op de pomp werd opnieuw beschilderd. Tevens werd daar een water vul punt geplaatst waar gratis drinkwater getapt kan worden.

 • Schone omgeving en de Zwerfafval Brigade : er werden aanvullende vuilnisbakken geplaatst, die met grote regelmaat geleegd wordt door Michel van Doesburg. Tevens organiseert hij ieder jaar een gezamenlijke zwerfvuil opruiming. 

 • Er werd een nieuwe Automatische Externe Defribilator (AED) geplaatst aan de gevel van De Dorpskamer. 

 

NIEUWS & ACTIVITEITEN
13-03-2024
DORPSBORREL - ELKE 1E VRIJDAG VAN DE MAAND

lees verder..
12-03-2024
ENSPIJKS KWARTAALTJE APRIL 2024

lees verder..
18-12-2023
Samenwerking voor een mooi en duurzaam dorp

lees verder..
27-09-2023
Nieuwsbrief September 2023
Hierbij onze laatste nieuwsbrief inclusief de uitslag van de enquete over de carpoolplaats.
lees verder..
06-06-2023
ENSPIJKS KWARTAALTJE JUNI 2023

lees verder..
15-03-2023
ENSPIJKS KWARTAALTJE MAART 2023

lees verder..
25-12-2022
Duurzame Warmte Enspijk 9 januari 2023 inwoners avond La Place
Inloop vanaf 19.00
lees verder..
15-12-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE DECEMBER 2022

lees verder..
15-09-2022
LEZING ‘ENSPIJK, HEERLIJKHEID, KASTEEL EN DORP’

lees verder..
07-09-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE SEPTEMBER 2022

lees verder..
03-09-2022
PRIJSUITREIKING ZONNEBLOEMENWEDSTRIJD 2022

lees verder..
01-06-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE JUNI 2022

lees verder..
23-05-2022
Duurzame Warmte Enspijk (DWE) update

lees verder..
01-03-2022
ENSPIJKS KWARTAALTJE MAART 2022

lees verder..